Publications tagged: Olga Shartse

Order by:    date    name

Taras Shevchenko. Mother, at Prayer. Sepia. 1853 (Тарас Шевченко. Молитва матері. Сепія. 1853).Taras Shevchenko, poem "The Housemaid"
"Naymychka" (Наймичка"), поема
("U nedilyu vrantsi-rano pole vkrylosya tumanom..." /
"У неділю вранці-рано поле вкрилося туманом...")
Pereyaslav, November 13, 1845.

Translated by Olga Shartse